De Leeuwensteinstichting heeft in 2016 voor €116.500 initiatieven ondersteunt. De Leeuwensteinstichting had op 31 december 2016 een eigen vermogen van €2.545.271. In beginsel is jaarlijks 5% van dit vermogen beschikbaar voor de ondersteuning van iniatieven. Voor verdere financiele informatie verwijzen wij naar het jaarverslag.

 

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017​ -> Financieel Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

 

 

De Leeuwensteinstichting heeft de ANBI-status.

Haar RSIN-nummer is 806500037

 

 

 

Contact 
Email:
elise.kant@haella.nl
Telefoon:
070 - 324 99 29
Contact verloopt via de Haëlla Stichting

Leeuwensteinstichting