top of page

De Leeuwensteinstichting stelt zich tot doel initiatieven te ondersteunen in het maatschappelijke en culturele veld en op het raakvlak van beide. De Leeuwensteinstichting beoogt bijzondere mensen in staat te stellen vernieuwende initiatieven te nemen. Leeuwenstein zoekt naar het creëren van kansen door het leggen van nieuwe dwarsverbanden en het aanboren van creatieve energie.

 

De Leeuwensteinstichting is opgericht in 1976 als particulier initiatief om dit soort initiatieven mogelijk te maken.

De Leeuwensteinstichting gaat zelf actief op zoek naar initiatieven die zij ondersteunt via haar netwerk. Zij neemt open ondersteuningsverzoeken niet in behandeling.

Contact 
Email:
elise.kant@haella.nl
Telefoon:
070 - 324 99 29
Contact verloopt via de Haëlla Stichting
bottom of page